Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op ja om cookies te accepteren of op nee om cookies niet te accepteren. U krijgt deze melding daarna niet meer. » lees meer informatie over cookies

  • Geen omschrijving gevonden.
  • Geen omschrijving gevonden.
  • Geen omschrijving gevonden.
  • Geen omschrijving gevonden.

28-11-2014: Algemene ledenvergadering

 

Roosendaal, 28 november 2014. Gisteravond vond in het supporterscafé van het Herstaco Stadion de algemene ledenvergadering plaats.

Voorzitter Jos Hermsen opende de vergadering met de mededeling dat de club sinds de heroprichting in 2011 in een stijgende lijn zit, zowel met het 1e elftal als met de jeugd en daardoor hoopvol gestemd is richting toekomst. Daarna werden de notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag doorgenomen.

Vervolgens was het woord aan penningmeester Rien Luijks. Hij gaf de vergadering uitleg over de financiële positie van de club. De leden gaven hun goedkeuring aan de jaarrekening en de begroting.

Voorzitter Jos Hermsen sprak een dankwoord uit aan de vertrokken bestuursleden Frank Hermans, Joost van Oosterhout en Cees de Jong. Daarna gaven de leden groen licht aan de benoeming van John Vette als bestuurslid voetbaltechnische zaken, Rien Luijks als penningmeester en Pierre van Oosterhout als bestuurslid algemene zaken. Jos Hermsen werd herkozen als voorzitter.

Hierna gaf John Vette een toelichting over de ambitie, de visie op middellange termijn en de doelstellingen van RBC op voetbaltechnisch gebied (zie foto; v.l.n.r. Jos Hack, Rien Luijks, Jos Hermsen, Paul Kuipers, John Vette en Noud Bominaar). Verder spraken de leden onder meer hun bezorgdheid uit over de huidige veldcapaciteit in combinatie met het toenemen van het ledenaantal. Het bestuur gaf aan dat er wederom niet op samenwerking met andere Roosendaalse clubs gerekend moet worden en is momenteel in overleg met de gemeente over een eventuele oplossing van het probleem.