Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op ja om cookies te accepteren of op nee om cookies niet te accepteren. U krijgt deze melding daarna niet meer. » lees meer informatie over cookies

  • Geen omschrijving gevonden.
  • Geen omschrijving gevonden.
  • Geen omschrijving gevonden.
  • Geen omschrijving gevonden.

25-08-2014: Wijziging parkeerregime Herstaco Stadion

 

Roosendaal, 25 augustus 2014. Het parkeerregime rondom het Herstaco Stadion wordt gewijzigd. Aanleiding hiervoor is een verzoek van RBC.

Zoals bekend kan er alleen tegen betaling geparkeerd worden op het parkeerterrein van het Herstaco Stadion. Reden hiervoor is dat de gemeente Roosendaal het RBC-stadion in juni 2013 alleen maar aan de huidige eigenaar wilde verkopen als het omliggende parkeerterrein voor een periode van 20 jaar gehuurd zou gaan worden. De gemeente stelde hierbij tevens de eis dat er betaald parkeren moest gaan plaatsvinden (24 uur per dag, 7 dagen per week). Wel had de eigenaar van het Herstaco Stadion vorig seizoen aan RBC een gedeelte van het parkeerterrein (de voormalige bussluis) ter beschikking gesteld om leden, tegenstanders en scheidsrechter gratis te laten parkeren. Hiervan werd echter veelvuldig misbruik gemaakt. Dit heeft de eigenaar van het Herstaco Stadion financiële schade opgeleverd en doen besluiten het parkeerterrein te sluiten. In tegenstelling tot eerdere (onjuiste) berichten in de media.

Het management van het Herstaco Stadion is er zich echter van bewust dat voetballers, ouders, begeleiders en vrijwilligers liever niet betalen voor het parkeren en dat dit in het amateurvoetbal ook niet gebruikelijk is. Daarentegen is RBC er zich ook van bewust dat er geen enkele amateurclub is die in een stadion als het Herstaco Stadion speelt met de daarbij behorende faciliteiten.

In de afgelopen weken heeft het management van het Herstaco Stadion op verzoek van RBC naar een oplossing gezocht. Het management is bereid op basis van de bijzondere samenwerking een aanzienlijke korting toe te passen voor RBC. Hiervoor heeft het management eerst intensief overleg moeten voeren met de gemeente Roosendaal. Op basis daarvan kan het management voor de bezoekers van het Herstaco Stadion een speciaal tarief hanteren.

Bezoekers van RBC kunnen voortaan op zaterdag en zondag de eerste vier uur parkeren voor een vast bedrag van € 2. Daarna treedt het normale tarief van € 1,30 per uur weer in werking.

Tevens kunnen de leden en ouders van jeugdspelers van RBC een jaarkaart aanschaffen voor € 60. De jaarkaart is tien maanden geldig van maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 1.00 uur en op zaterdag en zondag de gehele dag van 8.00 t/m 20.00 uur. Omgerekend betalen de leden dan slechts € 1,50 per week. Het bestuur van RBC adviseert haar leden daarom tot aanschaf van een dergelijke jaarkaart over te gaan. Tevens wijst het bestuur haar leden er op dat het ongewenst is te parkeren daar waar parkeerverboden rondom het stadion zijn ingesteld. Er zal door handhavende instanties bekeurd gaan worden bij overtredingen.

Leden en ouders van jeugdspelers kunnen de jaarkaart verkrijgen door een e-mail te sturen naar info@herstacostadion.nl. Ouders van jeugdspelers dienen hierbij de naam van hun kind te vermelden. Zodra de jaarkaart is aangemaakt, ontvangen zij hierover bericht. De kaart kan dan bij het loket van het Nationaal Voetbalmuseum De Voetbalexpierence worden opgehaald en middels pin betaling afgerekend worden.