Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op ja om cookies te accepteren of op nee om cookies niet te accepteren. U krijgt deze melding daarna niet meer. » lees meer informatie over cookies

 • Geen omschrijving gevonden.
 • Geen omschrijving gevonden.
 • Geen omschrijving gevonden.
 • Geen omschrijving gevonden.

24-09-2013: Algemene ledenvergadering

 

Woensdag 25 september is de algemene ledenvergadering. Deze begint om 20.00 uur in het supporterscafé van het Herstaco Stadion. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. opening;
 2. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
 3. het jaarverslag van het bestuur;
 4. het financieel verslag;
 5. het verslag van de kascommissie en uitbreiding van de kascommissie;
 6. het vaststellen van de contributies;
 7. het vaststellen van de begroting;
 8. benoeming nieuwe bestuursleden;
 9. rondvraag.

Alle leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen en de notulen van de vorige algemene ledenvergadering en het jaarverslag van het bestuur. De overige stukken zijn een half uur voor aanvang van de vergadering in te zien bij de penningmeester.