Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op ja om cookies te accepteren of op nee om cookies niet te accepteren. U krijgt deze melding daarna niet meer. » lees meer informatie over cookies

  • Geen omschrijving gevonden.
  • Geen omschrijving gevonden.
  • Geen omschrijving gevonden.
  • Geen omschrijving gevonden.

04-11-2015: Algemene ledenvergadering

 

ROOSENDAAL - Gisteravond vond in het supporterscafé van het Herstaco Stadion de algemene ledenvergadering plaats.

Voorzitter Jos Hermsen opende de vergadering met de mededeling verheugd te zijn over de komst van Rob Hellendoorn als hoofd voetbalopleiding. Hij heeft de capaciteit om de voetbalopleiding nog meer te verbeteren en naar een nog hoger niveau te brengen. De voorzitter zei tevens positief gestemd te zijn over de prestaties van het 1e elftal, dat na een slechte start de prestatiecurve positief heeft weten om te buigen. Ook U19 en U17, de jeugdteams die het eerst spelers aan het 1e elftal zullen moeten gaan afleveren, presteren uitstekend. Daarna werden de notulen van de vorige vergadering doorgenomen en goedgekeurd. Vervolgens gaf vice voorzitter Jos Hack een toelichting op het jaarverslag.

Daarna was het woord aan penningmeester Rien Luijks. Hij gaf de leden uitgebreid uitleg over de financiële positie van de club. De liquiditeitspositie heeft continu zijn noodzakelijke aandacht. Om die positie te versterken heeft het bestuur besloten tot verhoging van de horeca prijzen in het supporterscafé en volgend boekjaar over te gaan tot gedeeltelijke verhoging van de contributie. De leden gaven daaraan hun goedkeuring en tevens aan de jaarrekening en de begroting.

Tenslotte gaven de leden groen licht voor de herbenoeming van Paul Kuipers als secretaris. Hij was aftredend en herkiesbaar. De vergadering werd besloten met een rondvraag.