Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op ja om cookies te accepteren of op nee om cookies niet te accepteren. U krijgt deze melding daarna niet meer. » lees meer informatie over cookies

  • Geen omschrijving gevonden.
  • Geen omschrijving gevonden.
  • Geen omschrijving gevonden.
  • Geen omschrijving gevonden.

Verklaring omtrent gedrag

 


RBC is van alle trainers, teammanagers en studiebegeleiders van de RBC Voetbal Academie in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze dienen zij te kunnen overleggen bij aanvang van hun werkzaamheden voor de club.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?
RBC vraagt om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Maar wat is dit nu eigenlijk precies en waarom vraagt RBC dit? Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team of speler begeleiden.

Waarom vraagt RBC een VOG?
Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksuele intimidatie binnen de sport aan het licht. Steeds meer sportverenigingen vragen daarom een VOG van hun vrijwilligers en betaalde krachten, die voor hun functie werken met minderjarigen. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sportvereniging kan uitoefenen. De VOG is dus een maatregel die de kans op seksuele intimidatie verkleint. Wanneer begeleiders wordt gevraagd om een VOG te overhandigen, dan is dit een teken dat RBC de veiligheid van haar jeugdleden serieus neemt.

Wie bepaalt of de VOG wordt toegekend?
De Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt of er geen strafbare feiten op naam van de aanvrager van de VOG staan. Als er sprake is van strafbare feiten, dan beoordeelt de Dienst Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Is er geen reden om aan te nemen dat het verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend.

Op welke punten wordt gescreend?
RBC geeft aan voor welke functie de VOG wordt aangevraagd en op welke functieaspecten het verleden wordt getoetst (het zogenaamde screeningsprofiel). RBC heeft het risicogebied “personen” aangevinkt, meer gespecificeerd de zorg voor minderjarigen waarbij sprake is van verschil in macht.